...

Eksperci

Nasi Eksperci i Partnerzy

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Marek Krzystanek

Główny Ekspert Instytutu One

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek, kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i lekarz prowadzący oddziałów dziennych rehabilitacji psychiatrycznej w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach.

Innowator, wynalazca i prekursor telemedycyny w Polsce. Popularyzator nowej psychiatrii. Tworzy nowe aplikacje mobilne dla sektora e-health/mobile health, wykorzystujące rzeczywistość wirtualną i algorytmy sztucznej inteligencji dla poprawy zdrowia oraz dla jego optymalizacji i utrzymania w nurcie antiaging.

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe, m.in. w 2019 r. Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia. Autor prawie 300 publikacji naukowych. Przewodniczący Naukowej Sekcji Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zainteresowania pozanaukowe: filozofia fenomenologiczna, psychologia głębi, buddyzm zen i gnostycyzm. Uprawia amatorsko klasyczny boks, gra na puzonie i australijskim didgeridoo. Jest aktywnym poetą, opublikował dotąd sześć tomików poezji: Krwawe Zimy (2007), Białe Wilki (2011), Zimne Słońce (2012), Bestionizm (2014), Jasne i Ciemne Haiku (2016) oraz Arkadia Indygo (2018) i Ogrody Bogów.

Coach i trener samorozwoju

Joanna Ciepluch

Ekspert Instytutu One

Coach i trener samorozwoju. Certyfikowany trener metody Self – Reg oraz coach. Prowadzi warsztaty, konsultacje antystresowe oraz live coaching. Wspiera klientów w podnoszeniu odporności na stres, budowaniu i wdrażaniu strategii antystresowych oraz w znalezieniu satysfakcji i balansu w różnych aspektach swojego życia. Pracuje również z rodzicami dzieci w wieku 0 – 6 nad nauką samoregulacji u dzieci.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Milena Filippowicz

Ekspert Instytutu One

Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT) w trakcie certyfikacji. Posiada ponad 10letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w rożnego rodzaju instytucjach państwowych oraz ośrodkach i szpitalach psychiatrycznych. Od kilku lat zajmuje się także prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz grupowych warsztatów rozwojowych. Jako terapeuta pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności dnia codziennego. 

Ponadto pomaga także w: zaburzeniach nastroju, depresji, zaburzeniach lękowych, radzeniu sobie ze stresem, trudnościach w relacjach z innymi oraz niskim poczuciu własnej wartości. Za każdym razem indywidualnie dobiera optymalne narzędzia i procedury terapeutyczne dostosowane do problemu, z jakim przychodzi klient. Ważne jest dla niej stworzenie życzliwej relacji klient-terapeuta, która umożliwi wspólną pracę i znalezienie właściwych rozwiązań. 

Psycholog

Ewelina
Adamus-Pinda

Ekspert Instytutu One

Dyplomowany psycholog o specjalności klinicznej, terapeuta dzieci i młodzieży oraz certyfikowany diagnosta. Podczas swojej przygody z psychologią zdobyła również wykształcenie z zakresu interwencji kryzysowej, psychologii sądowej oraz psychologii pozytywnej i dobrostanu psychologicznego. Psychologia i oddziaływania w jej zakresie są jej ogromną pasją i powołaniem, w związku z czym nieustannie rozwija się i poszerza swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. Ukończyła liczne szkolenia, m.in. z zakresu rozwoju osobistego i mindfulness, metod radzenia sobie ze stresem, technik wyładowywania napięć, wypalenia zawodowego, Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozy psychologicznej oraz pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na oddziale stacjonarnym, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, szkołach podstawowych jako psycholog szkolny, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze oraz Stowarzyszeniu „Centrum Wsparcia”.

Pracuje z pacjentami doświadczającymi m.in. zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, kryzysów psychologicznych, kulminacji trudności osobistych i zawodowych, nadmiernego stresu i napięcia, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach interpersonalnych oraz osobami pragnącymi poprawić jakość swojego życia, zwiększyć poczucie dobrostanu i dążących do rozwoju osobistego i samopoznania.

Psycholog

Aleksandra Bukowska

Ekspert Instytutu One

Psycholog w trakcie 4-letniej specjalizacji z psychologii klinicznej, psychotraumatolog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie procesu certyfikacji. Pracuje z dorosłymi i dziećmi. W szpitalu psychiatrycznym zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoedukacją, a także stosuje oddziaływania psychoterapeutyczne. Pracuje również jako psycholog – diagnosta w poradni psychologiczno – psychoterapeutycznej dla dzieci oraz konsultuje i pracuje interwencyjnie na oddziale ginekologiczno – położniczym.

Swoją wiedzą dzieli się również dbając o dobrostan psychiczny podopiecznych placówki dla osób niepełnosprawnych. Nieustannie zdobywa doświadczenie podczas licznych staży i szkoleń, a także prowadzi własne szkolenia i warsztaty. Ukończyła studia podyplomowe z psychotraumatologii. Obecnie realizuje program specjalizacji z psychologii klinicznej oraz 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego, gdzie zdobywa wiedzę i doświadczenie, pozwalające skutecznie pomagać m.in. w lękach, depresji, spadku aktywności, wypaleniu zawodowym, zaburzeniach snu i apetytu, a także uczyć klientów jak radzić sobie ze stresem, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Posiada doświadczenie pracy w placówkach oświatowych oraz jako interwent kryzysowy i biegły sądowy. W ramach projektów unijnych zajmowała się profilaktyką bezrobocia, a także prowadziła warsztaty i spotkania indywidualne zwiększające kompetencje społeczno – emocjonalne osób poszukujących pracy. Współprowadziła badania psychologiczne dotyczące depresji poporodowej. Odbyła także staż w korporacji zajmującej się rekrutacją pracowników.

Psycholog, ekspert snu

Mateusz Majchrzak

Ekspert Instytutu One

Psycholog, ekspert snu, który od lat zajmuje się zawodowo tematem snu, a w szczególności terapią bezsenności, a także zaburzeniami lękowymi i stresem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem, a także certyfikowanym terapeutą CBT-i. Prowadzi terapie indywidualne, jak również wykłady na temat snu oraz stresu dla firm oraz klubów sportowych. Studiował psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Studiował także na University of New South Wales, Sydney, Australia. Wykładał (zajęcia o stresie oraz o śnie) na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Prowadził szkolenia o śnie, stresie oraz o podnoszeniu poziomu energii do pracy dla firm, takich jak: ENEA, ZYGUŁA, ROCHE, BIG STAR, SAMSUNG, SPORTS DIRECT, HYDRO ENGINEERING, FIBER 4U, BNP PARIBANK, OLIVER WYMAN, COLLIERS INTERNATIONAL, ARLA, McDonald’s, FRESENIUS KABI, CUSHMAN & WAKEFIELD, VATTENFALL, AstraZeneca, SANTANDER BANK, TAURON.

Certyfikowana Trenerka Biznesu

Aurelia Szokal

Ekspert Instytutu One

Certyfikowana Trenerka Biznesu, absolwentka Psychologii Pozytywnej, nauczycielka uważności dla dzieci i młodzieży w Metodzie Eline Snel© – „Uwaga, to działa!”. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w międzynarodowych korporacjach (m.in. Unilever), w wieku 25 lat założyła własną firmę – agencję marketingową, z ramienia której przez 15 lat nadzorowała realizację lokalnych i międzynarodowych kampanii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu komunikacji i relacji międzyludzkich, m. in. Transforming Communication (Richard Bolstad), Meaningful Existence Model (David Gordon), Praca terapeutyczna metaforą (Marek Rudziński), Coaching, Intuicja w biznesie (Marek Rożalski). Aktualnie jako szkoleniowiec pracuję szczególnie w obszarze dobrostanu psycho-fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Psycholog

Elżbieta Grabarczyk

Ekspert Instytutu One

Psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i mediatorka. Jej specjalizacja dotyczy obszarów: pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób pragnących lepiej zrozumieć siebie i poznać źródło swoich trudności w różnych obszarach życia, takich jak radzenie sobie z emocjami, poczucie własnej wartości, budowanie satysfakcjonujących  relacji interpersonalnych oraz adaptowanie się do zmian i kryzysów życiowych; terapii uzależnienia i współuzależnienia; rozwoju osobistego; mechanizmów procesu grupowego; problematyki stresu, a także zagadnień będących obszarem refleksji psychologii egzystencjalnej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, studentów kierunków społecznych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych dotyczących doskonalenia umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Realizuje autorskie treningi i warsztaty z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej, wzmacniania samooceny, budowania satysfakcjonujących relacji oraz profilaktyki uzależnień. Podczas pracy z grupą korzysta z metod aktywizujących, które angażują uczestników i odwołują się do ich zasobów, osobistych doświadczeń i kreatywności.

Psychodietetyk, psychoterapeuta

Alicja Podolak

Ekspert Instytutu One

Psychodietetyk, psychoterapeuta, superwizor psychodietetyczny, wykładowca studium psychodietetyki. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania oraz pracy z osobami z osobowością wysokowrażliwą.

Pomaga osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym oraz mających problem z niską samooceną. Uczy, jak wypracować zdrową relację z jedzeniem, a przede wszystkim, z samym sobą. Korzystając z narzędzi i technik z zakresu psychodietetyki pomaga również w zmianie nawyków żywieniowych oraz dążeniu do zdrowej masy ciała. W pracy kieruje się relacją z Pacjentem opartą na wzajemnym zaufaniu i poczuciu komfortu.

Psycholog, terapeuta, Life&Biznes Coach

Aneta Kuśnierz

Ekspert Instytutu One

Psycholog, terapeuta, Life&Biznes Coach, konsultant Mentall Toughness, trener odporności psychicznej i wykładowca akademicki.

Członek grupy szkoleniowo badawczej Firmowe Puzzle oraz trener w unikatowym projekcie Biznes pod Żaglami. Zajmuje się dbaniem o dobrostan i kondycją psychiczną ludzi w biznesie. Od 10 lat prowadzi wsparcie psychologiczne oraz sesje coachingowe i szkolenia z zakresu budowania rezyliencji i wewnętrznej siły. Realizuje projekty z zakresu wellbeing’u korporacyjnego. Współpracuje z takimi firmami jak The Wellness Institute oraz Grupa Prodialog. Specjalizuje się w  pracy z chronicznym stresem, kryzysami, problemami emocjonalnymi i wypaleniem zawodowym. 

Klienci, z którymi współpracuje to najczęściej osoby na stanowiskach zarządczych, które pomimo odnoszonych sukcesów mają trudność w uzyskaniu balansu w życiu i odczuwania satysfakcji z podejmowanych działań. Miłośniczka holistycznego rozwoju i entuzjastka życia w uważności. Pracuje łącząc wiedzę psychologiczną z doświadczeniem biznesowym. Prywatnie uwielbia tańczyć i spędzać czas na łonie natury. 

Psycholog, konsultant kryzysowy

Ewelina
Supińska

Ekspert Instytutu One

Psycholog, Konsultant Kryzysowy (obecnie w procesie certyfikacji Coacha Kryzysowego). Praktyk HR z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w środowisku biznesowym. W roli HR Biznes Partnera wspierała menedżerów wszystkich szczebli w zakresie realizacji działań związanych z zarządzaniem zespołem oraz prawem pracy.

Projektowała i prowadziła szkolenia menedżerskie oraz współtworzyła politykę zapobiegającą niepożądanym zachowaniom w środowisku pracy (mobbing, dyskryminacja itp.). Wieloletni wykładowca przedmiotów związanych z psychologią, kompetencjami społecznymi i employer brandingiem. Autorka artykułów związanych z tematyką psychologii i HR oraz współautorka publikacji naukowych na temat stresu i mobbingu. Obecnie jako Ekspert ds. Zdrowia Psychicznego zajmuje się promocją zdrowia psychicznego w firmach oraz udziela indywidualnych konsultacji kryzysowych.

Specjalizuje się w tematyce: zarządzania stresem i rozwijania odporności psychicznej, wypalenia zawodowego, budowania dobrostanu, rozwijania kompetencji well-beingowego lidera, jogi śmiechu jako metody wspierającej zdrowie i dobre samopoczucie. W swojej pracy wykorzystuje głównie podejście poznawczo-behawioralne, psychologię pozytywną oraz pracę z ciałem. Jej głównym atutem jest połączenie wiedzy z zakresu psychologii z praktycznym doświadczeniem w biznesie.

Psycholog społeczny

Dr Justyna
Świdrak

Ekspert Instytutu One

Psycholożka społeczna prowadząca badania na styku dyscyplin, której zainteresowania obejmują głównie rzeczywistość wirtualną, teleobecność, szeroko rozumianą percepcję ciała i bólu, oraz zachowania prośrodowiskowe. 

Związana z Instytutem Psychologii PAN od 2012 roku, najpierw jako studentka, a następnie pracownik. Została laureatką konkursów PRELUDIUM oraz ETIUDA finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W 2016 roku dołączyła do Experimental Virtual Environments for Neuroscience and Technology na Uniwersytecie w Barcelonie, gdzie prowadzi badania nad chronicznym bólem oraz wirtualnym dotykiem interpersonalnym.

Od 2020 roku pracuje także w transdyscyplinarnym grancie polsko-norweskim finansowanym z funduszy EOG. Jest współautorką publikacji o zasięgu międzynarodowym, m.in. w Virtual Reality oraz Frontiers in Virtual Reality.

Dietetyk i psycholog

Agata Ziemnicka

Ekspert Instytutu One

Dietetyczka i psycholożka. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Warszawie oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Zajmuje się edukacją żywieniową i psychologią jedzenia, czyli tym jak zadbać o siebie przez jedzenie i zdrowy tryb życia. Specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania.Prowadzi warsztaty psychologiczno-dietetyczne  dla kobiet i konsultacje indywidualne, oraz kompleksowe szkolenia z zakresu żywienia. Szkoli  lekarzy z żywienia w chorobach dietozależnych. Prezeska fundacji „Kobiety bez diety”, promującej zdrowy sposób odżywiania i zaprzestanie obsesji piękna i uprzedmiotowieniu kobiet. W 2020 r. nakładem fundacji ukazała się książka „Kobiety bez diety“, której jest współautorką. Współprowadziła program telewizyjny „Rewolucja na talerzu“ oraz „Szczypta smaku“ w TVN Style. Jest współautorką dwóch książek kucharskich pod tymi samymi tytułami.

Coachka, coachka kryzysowa i mentorka

Agnieszka
Stążka-Gawrysiak

Ekspert Instytutu One

Trenerka, coach kryzysowy i mentorka. Specjalizuje się w pracy z osobami, które zmagają się ze stresem, złością, kryzysem. Trenerka Akademii Pozytywnej Terapii Kryzysu i facylitatorka podejścia Self-Reg; prowadzi zaawansowane programy pracy terapeutycznej w obszarze radzenia sobie ze stresem, kryzysem i wypaleniem.

Tworzy blog DyleMatki.pl i napisała trzy bestsellerowe książki o samoregulacji dla dzieci i dorosłych “Self- Regulation”. Była makroanalityczka i badaczka procesów gospodarczych w Narodowym Banku Polskim i nauczycielka akademicka / adiunktka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – wyróżnia ją szeroka wiedza z obszaru biznesu, zarządzania i edukacji.

Newsletter

Dołącz do nas i otrzymuj powiadomienia i newsy na temat Instytutu One.

KONTAKT

one@instytutone.pl

Instytut One Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 9 lok. 3
00-446 Warszawa

NIP: 7011019627
Regon: 0000882376

Copyright Instytut One © 2022 – All Rights Reserved.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.