...

Instytut One - Zdrowie i Harmonia partnerem kampanii społecznej „Wypalenie Zawodowe na Celowniku”

Wystartowała kampania społeczna „Wypalenie Zawodowe na Celowniku” organizowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Angelini Pharma Polska. Do grona partnerów projektu – Provident Polska oraz British American Tobacco Polska, dołączył Instytut One – Zdrowie i Harmonia. Chcąc wspierać organizacje, które pragną proaktywnie budować przyjazne środowisko pracy i wprowadzać odpowiedzialną kulturę emocji zorientowaną na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne z przyjemnością angażujemy się w tego typu inicjatywy. Pomysłodawcy akcji chcą swoimi działaniami podnieść świadomość problemu, jakim jest wypalenie zawodowe oraz promować dobre praktyki w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne pracowników i zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego, a tematyka ta i jej znacząca rola w zakresie poprawy dobrostanu pracowników wpisuje się w misję Instytutu One. Swoją wiedzą i doświadczeniem będziemy wspierać planowane działania. 

Problematyka ochrony zdrowia psychicznego, w tym zjawisko wypalenia zawodowego, zyskało szczególnie na aktualności w 2020 r. w kontekście pandemii COVID-19, gwałtownego upowszechnienia pracy zdalnej, a także pogorszenia bezpieczeństwa zawodowego pracowników. W tym czasie wiele osób straciło cenny work-life balance, zatarta została granica między życiem prywatnym a zawodowym. W 2019 WHO zaktualizowało wersję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, w której wyszczególniono wypalenie zawodowe jako stan chorobowy. Pojęcie wypalenia zawodowego zostało zdiagnozowane już w połowie lat 70. przez psychiatrę Herberta J. Freudenbergera, który użył określenia wypalenie do oznaczenia stanu wyczerpania jednostki spowodowanego nadmierną ilością zadań. Konsekwencje wypalenia zawodowego są bardzo szerokie i mają wpływ nie tylko bezpośrednio na jednostkę, lecz także na otoczenie, w którym ona funkcjonuje. Najbardziej charakterystyczne i zauważalne to: spadek jakości pracy, zaburzenia nastroju, dolegliwości psychosomatyczne.

Pomysłodawcy kampanii „Wypalenie Zawodowe na Celowniku”, której partnerem jest Instytut One, aby podkreślić wagę problemu ustanowili 14 września jako Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Ma on na celu uświadomienie pracodawcom skali zjawiska oraz wezwanie do zadbania o właściwą kulturę pracy wspierającą zdrowie psychiczne pracowników. Na potrzeby kampanii zostanie zorganizowany cykl webinarów z gośćmi specjalnymi, powstaną także materiały edukacyjne i badawcze, które mają na celu edukowanie menedżerów i pracowników na temat zjawiska wypalenia zawodowego i jego wpływu na zdrowie psychiczne jednostki, rynek pracy i efektywne funkcjonowanie firm, a także promowanie dobrych praktyk w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne pracowników. 

Zadbaj o swój zespół razem z Instytutem One

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej organizacji

Newsletter

Dołącz do nas i otrzymuj powiadomienia i newsy na temat Instytutu One.

KONTAKT

one@instytutone.pl

Instytut One Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 9 lok. 3
00-446 Warszawa

NIP: 7011019627
Regon: 0000882376

Copyright Instytut One © 2022 – All Rights Reserved.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.