...

Kampania edukacyjno-informacyjna „Zrozum. Poczuj. Działaj!” objęta partnerstwem merytorycznym Instytutu One - Zdrowie i Harmonia

„Zrozum. Poczuj. Działaj!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, wspierająca zdrowie psychiczne i dobrostan emocjonalny pracowników i pracodawców realizowana w pierwszej połowie 2021 r. Organizatorem działań byli Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Grupą ArteMis. Partnerem merytorycznym został Instytut One-Zdrowie i Harmonia. Wraz z naszymi ekspertami włączyliśmy się w realizację webinarów, wywiadów oraz w tworzenie materiałów edukacyjno-informacyjnych wypełniając jednocześnie naszą misję, jaką jest wsparcie organizacji, które chcą wprowadzać odpowiedzialną kulturę emocji zorientowaną na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne i proaktywnie budować przyjazne środowisko pracy.


Nad kampanią patronat objęli: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Do kampanii dołączyły firmy, takie jak: PKN ORLEN SA, Provident Polska SA, Wielton SA i inne. 

Głównym celem kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!” było zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników w kwestii zdrowia psychicznego oraz promowanie postaw zrozumienia i akceptacji osób z problemami psychicznymi. Wciąż wiele osób boi się przyznać do problemu, a tym bardziej poprosić o pomoc, dlatego celem było oswojenie tego tematu i łamanie istniejącego tabu. Stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym i zgłaszanym przez coraz więcej osób. Szczególne nasilenie tego zjawiska obserwowane jest od miesięcy w dobie pandemii, ponieważ do głosu doszły nowe czynniki stresogenne, takie jak: praca w domu, dystans społeczny, zaburzenia w relacjach, czy obawy o stabilność zatrudnienia.  

Realizowane działania miały za zadanie popularyzować potrzebę budowania rozwiązań, które zapewnią troskę o stan psychiczny pracowników i pracodawców. Kampania miała także uświadomić wpływ zaburzeń emocjonalnych na środowisko pracy, które skutkują m.in. mniejszą wydajnością pracownika, większą absencją w pracy, problemami w budowaniu relacji w zespole.

Informacje na temat przeprowadzonych działań, a także materiały informacyjno-edukacyjne można znaleźć na stronie www.zrozumpoczujdzialaj.pl.

 

Zadbaj o swój zespół razem z Instytutem One

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej organizacji

Newsletter

Dołącz do nas i otrzymuj powiadomienia i newsy na temat Instytutu One.

KONTAKT

one@instytutone.pl

Instytut One Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 9 lok. 3
00-446 Warszawa

NIP: 7011019627
Regon: 0000882376

Copyright Instytut One © 2022 – All Rights Reserved.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.