...

Instytut One - Zdrowie i Harmonia partnerem merytorycznym raportu „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”

Badanie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” zostało zrealizowane w kwietniu 2021 roku w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zrozum. Poczuj. Działaj!”, wspierającej zdrowie psychiczne i dobrostan emocjonalny pracowników i pracodawców. W badaniu wzięło udział 1000 respondentów – uczestniczyły w nim osoby aktywne zawodowo, zarówno po stronie Pracowników i Pracodawców (właścicieli firm, kadry zarządzającej i działów HR). W anonimowych ankietach sprawdzono wiedzę oraz opinie, dotyczące tematu zdrowia psychicznego. Głównym celem badania było rozpoznanie potrzeb, jakie w kontekście troski o zdrowie psychiczne ujawniają się w środowisku pracy. Wyniki badania jasno pokazują, że wsparcie w tym obszarze jest potrzebne i oczekiwane. 

Jak pokazują wyniki, aż 63% badanych zauważa, iż zdrowie psychiczne jest tematem tabu w firmie, natomiast 77% jest zdania, że Pracownicy boją się mówić o problemach natury psychicznej, obawiając się odtrącenia współpracowników lub gorszego traktowania. Co warto podkreślić, 77% respondentów nie uważa, żeby zdrowie psychiczne było wyłącznie osobistą sprawą każdego Pracownika i firma nie powinna odnosić się do tych kwestii.

 

Badanie oraz raport dofinansowane zostały ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat wyników badania „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” znajduje się na: https://www.zrozumpoczujdzialaj.pl/badanie/

Zadbaj o swój zespół razem z Instytutem One

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej organizacji

Newsletter

Dołącz do nas i otrzymuj powiadomienia i newsy na temat Instytutu One.

KONTAKT

one@instytutone.pl

Instytut One Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 9 lok. 3
00-446 Warszawa

NIP: 7011019627
Regon: 0000882376

Copyright Instytut One © 2022 – All Rights Reserved.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.